Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld door Cleyn Alserd. We streven ernaar om de informatie zo actueel en correct mogelijk te houden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Gebruikers van deze website kunnen aan de geboden informatie geen rechten ontlenen. Cleyn Alserd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die op welke manier dan ook ontstaan is door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van deze website liggen bij Cleyn Alserd of haar licentiegevers, die toestemming hebben gegeven aan Cleyn Alserd om (beeld)materiaal beschikbaar te stellen. Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleyn Alserd op welke wijze dan ook, gebruikt, vermenigvuldigd, gekopieerd, gedownload of opgeslagen worden.

Links naar andere partijen

Op deze website komen mogelijk externe links voor. Deze links zijn geplaatst om extra informatie over bepaalde onderwerpen te verschaffen. Cleyn Alserd is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die bezoekers ondervinden door het gebruik van deze links.